Losos u škartocu

Škartoc (m) – papirnata vrećica za nošenje lakših predmeta; škarnicl. Dolazi od talijanske...

Read More