I nakon što sam vam na ove stranice stavio konvertere kuhinjskih mjera, red je da spomenemo i temperaturu… Jer američka toplina je nešto drugačija od naše 😉

Dakle po gospodinu Danielu Gabrielu Fahrenheitu (1686–1736) se voda ledi na 32°F, a ključa na 212°F. Anders Celsius (1701–1744) je pak 20-ak godina kasnije zamislio skalu malo drugačije pa se po njemu voda ledila na 100°C, a ključala na 100°C. Na kraju je općeprihvaćena obrnuta Celsiusova skala koja se i danas koristi u većini svijeta…

Naravno, ne bi Ameri bili Ameri da nisu posebni, pa je njima i dan danas osnovna temperaturna mjera °F… Njima te u još četiri beznačajne zemlje poput Kajmanskog otočja, Palaua, Bahama i Belizea (nije zafrkancija, to su doista jedine zemlje u svijetu koje koriste ovu skalu za mjerenje temperature)…

Uglavnom, nakon predavanja iz povijesti, fizike pa čak i zemljopisa, red je da malo i pomognem oko konverzije ovih jedinica, ako pronađete neki američki recept… Stvar je zapravo krajnje jednostavna… Napišete u Google npr: “300 fahrenheit to celsius” i dobit ćete odgovor: “300 degrees Fahrenheit = 148.888889 degrees Celsius” 😀

Ali ako ipak želite znati više, formula je slijedeća:

(°F – 32) x 5 / 9 = °C

Ili, ako vam se ne da računati, ovdje su tablice koje imaju u sebi desetak izračunatih temperatura pa eto…


250 ° F

= 120 ° C

400 ° F

= 205 ° C

275 ° F

= 135 ° C

425 ° F

= 220 ° C

300 ° F

= 150 ° C

450 ° F

= 235 ° C

325 ° F

= 165 ° C

475 ° F

= 245 ° C

350 ° F

= 175 ° C

500 ° F

= 260 ° C

375 ° F

= 190 ° C

525 ° F

= 275 ° C

Ovdje možeš skinuti PDF sa svim konverterima na jednom mjestu